Svenska Open Space Institutet


Svenska Open Space Institutet är en ideell förening som ”syftar till att utveckla och sprida kunskaper om Open Space metoden samt verka för ömsesidigt stöd och lärande mellan handledare/praktiker som arbetar med Open Space metoden i Sverige och världen”. (stadgar 2004) Contact OSI Sweden: Chairwoman Eva P Svensson mailto:eva@epshumaninvest.se or phone +46 (0)706-89 85 50

Local monthly mentoring circles in Göteborg focusing on Open Space/Genuine? Contact. Contact: Thomas Herrmann mailto:thomas@openspaceconsulting.com or phone +46 (0)709-98 97 81

Scandinavian emaillist/ Skandinavisk mötesplats för utbyte och lärande om möjligheterna av att arbeta med Open Space-metoden/The? Genuine Contact Program. Gå till: http://lists.genuinecontact.info/mailman/listinfo/gc-scand