‘Açık Alan’ Teknolojisi

Michael Herman tarafından hazırlanan bu metin, Özge Ertem, Funda Oral (fundaoral@gmail.com) ve Filiz Telek (filiztelek@yahoo.com) tarafından yorumlanarak Türkçeye çevrilmiştir.

‘Açık Alan’ Teknolojisi Nedir?

Açık Alan Teknolojisi (AAT) bir çeşit toplantı yapma tekniğidir. Basit fakat aynı zamanda da etkili bir tekniktir.

Değişik sayıda kişiden (2-2000) meydana gelen grupların bir araya gelmesine ve kısa bir sürede çok karmaşık konular üzerinde çalışmalarına yardımcı olur. Kurum, topluluk ve toplumları oluşturan bireylerin kendilerine göre önemli olan konularý, problemleri, eksiklikleri gündeme getirme; duygu, heyecan ve kaygılarını ortaya koyma; birbirleriyle paylaşma, birbirlerinden öğrenme ve mümkünse birlikte sorumluluk alarak çözümler yaratmaları konusunda kullanýlan, en etkili yöntemdir.

Açık Alan Teknolojisi Uygulanmasına Dair

‘Açık Alan’ Metodu, değişik örgütlenmeler içinde etkin ve ilham verici toplantı ve eylemler gerçekleştirebilmenin bir yoludur. Son 15 yılda oldukça açık bir biçimde görülmüştür ki, etkin bir liderlik aracı olarak ‘alan açmak’ oldukça yaratıcı çalışma gruplarının oluşmasına ve her tür katılımcının, bir düzen içinde, birlikte çalışarak olağanüstü sonuçlar elde etmesine olanak tanımaktadır.

Açık Alan toplantılarında, eylem ve etkinliklerinde, katılımcılar; stratejik öneme sahip temel bir tema etrafında, gündemi tamamen kendilerinin kararlaştırdıkları paralel atölyeler ve çalışma alanları düzenlerler. ‘Stratejik öneme sahip temel bir tema’ ile kastedilen, şöyle bir sorudur : bütün paydaşların destekleyeceği ve gerçekleştirmek için birlikte çalışabileceği strateji, grup, örgüt ve topluluk ne olabilir?

5 kişilikten 1000 kişiliğe kadar olan gruplar; tek günlük atölyeler, üç günlük konferanslar veya düzenli haftalık yönetim toplantıları şeklinde çalışırlar. Genel sonuç; kurumlarda zaten olan ve gerçekleşen uygulamaların – planlama ve eylem, öğrenme ve yapma, tutku ve sorumluluk, katılım ve performans– güçlendirilmesi ve daha etkin bir biçimde birbirleriye ilişkilendirilmesidir.

Ne zaman ve neden?

Açık Alan en iyi; uğraşılan meselenin karmaşık, katılan kişi ve ele alınan fikirlerin çeşitli, sonuç almaya yönelik tutkunun (ve çatışma potansiyelinin) yüksek olduğu durumlarda ve meselenin aslında geçmişte çoktan halledilmiş bir mesele olması gerekliliğinin bilincine sahip olunduğu durumda işler. Buna, sorumlulukla birleşmiş tutku, iyi bir kahve molasının verdiği enerji, istenilerek ve kendiliğinden oluşan disiplin ve düzen, çalışma ruhu, kaos ve yaratıcılık, örgütsel gelişim ve de insanlar ve örgütleri -en çok ihtiyaç duyulan zaman ve durumlarda- hareketlendirip, bu hareketliliğin sürekliliğini sağlayacak, basit ama güçlü bir yol da denilebilir.

Sadeliği ve sürprizlere açıklığı ile bilinmesine rağmen, aslında Açık Alan Toplantısı son derece yapılandırılmıştır -ama ortaya çıkan yapı, eldeki insan grubuna ve işe öyle mükemmel uyar ki, en iyi sonucu ortaya çıkarmasındaki rolü neredeyse fark edilmez. Aslında, Açık Alanın içerdiği hikayeler ve çalışma planları genelde daha karmaşıktır, daha güçlüdür, daha dayanıklıdır- ve bir uzman ya da yönetim tarafından yönlendirilen tasarımlardan çok daha süratli hareket edebilirler.

Ne Olacak?

İnsanlara, en önem verdikleri işleri ele almaları ve gerçekleştirmeleri için alan açtığımızda, hiçbir zaman tam olarak ne olacağını bilemeyiz; ama Açık Alana dahil olan herhangi bir grup için şu sonuçları garanti edebiliriz:

1. Katılımcılar açısından EN önemli olan konuların tümü masaya yatırılacaktır.

2. Bütün konular, en kalifiye ve konular üzerinde eyleme yönelik inisiyatif almaya istekli katılımcılar tarafından ele alınacaktır.

3. Bir ya da iki gün gibi kısa bir süre içerisinde, bütün önemli fikirler, tartışmalar, veriler, yorumlar, sonuçlar, ilerideki çalışmalara yönelik sorular ve acil eylem gerektiren planların hepsi, kapsayıcı bir raporda toplanacaktır. Bu rapor, toplantı sonunda, katılımcılara birer kopyası verilmek üzere hazır olacaktýr.

4. Uygun olunduðunda ve zaman elverdiði sürece, bu raporun tüm içeriðine birkaç saat içinde katýlýmcý sayýsý yüzlerce kişiden oluşan büyük gruplarla bile, öncelik verilerek odaklanılabilinir.

5. Herhangi bir etkinlikten sonra, ortaya çıkan sonuçların tamamı, etkinliği gerçekleştiren kuruma ya da topluluğa açıklanabilir ve böylelikle diyalog süreci, bütün paydaşları, hemen o an, uygulama sürecine davet edebilir.

6. VE…bunun gibi sonuçlar, baþka herhangi bir Büyük-Grup Müdahalesi’nden daha hızlı bir biçimde planlanıp, uygulamaya geçilebilir. Başka birtakım yaklaşımların başarmak için aylara, yıllara ihtiyaç duyduğu şeyleri günler ve haftalar içinde gerçekleştirmek mümkündür.

Aynı anda hem iyi haber, hem de kötü haberi vermek gerekirse; bu sistem işe yarıyor. İyi haber, çünkü insanlar ve işin devamlılığını ve hareketliliğini sağlıyor. Kötü haber, çünkü bu durum aynı zamanda, birçok şeyin eskisi gibi olmayacağının işareti. İstenen şeyler oluşabilir, istenmeyen şeyler ortadan kaldırılabilir, ama bazen tam tersi de olabilir ama bu hayatın tam kendisi değil mi zaten?

Öyleyse, kısaca diyebiliriz ki, Açık Alan Teknolojisi, örgütleri hayata, hayatı örgütlere kavuşturur.