Öppet Forum (Open Space Technology)  

written by Michael Herman and translated by Ingrid Olausson

Vad är det?

Öppet Forum är ett sätt att göra det möjligt för alla att komma till tals på lika villkor och därmed skapa kreativa möten och konferenser i alla sorters organisationer.
15 års erfarenheter har visat att detta sätt att öppna ett forum för alla också utvecklar kreativa organisationer. Arbetssättet kan bli ett viktigt inslag i ett ledarskap som gör det möjligt för medarbetarna att fortlöpande uppnå allt bättre resultat.

I Öppet Forum skapar deltagarna sin egen dagordning med ämnen som de själva väljer kring ett på förhand bestämt centralt tema. De kan t.ex behandla strategiskt viktiga frågor för en organisation som målsättning och handlingsplaner, klimat och gemenskap i en arbetsgrupp och hur arbetet ska organiseras. Deltagarna behandlar under mötets gång de föreslagna ämnena i en rad parallella samtalsgrupper.

Arbetsformen fungerar bra med olika gruppstorlekar från 5 till 1000 deltagare för allt från de återkommande planeringsmötena på jobbet till större konferenser som varar en, två eller tre dagar. Resultatet av dessa helt deltagarstyrda möten blir ett starkt och väl förankrat engagemang i organisationens utveckling. En bred delaktighet och förbättrad kommunikation mellan olika nivåer och avdelningar uppnås under Öppet Forum vilket ger en bra grund för planering och genomförande av förslag.

När och varför?

Öppet Forum fungerar bäst när man ska behandla komplexa frågor, där de inblandade har olika åsikter men när det ändå finns en önskan om samförstånd ­ något som också innebär risk för konflikter. Alltså när viktiga beslut egentligen borde ha fattats för länge sedan. Olika begrepp har använts: Kafferastens dynamik, kaos och kreativitet, organisationsutveckling, självorganisation, engagemang med ansvar, att skapa en god anda. Eller ett enkelt och kraftfullt sätt att ge möjlighet till utveckling för dem som deltar och den organisation de tillhör ­ i alla sammanhang där det finns behov av detta.

Visserligen är Öppet Forum känt för sin frånvaro av struktur och sin öppenhet för överraskningar. Men det finns faktiskt en klar struktur som stöder självorganisation och öppenhet ­ istället för som strukturer annars ofta gör förhindrar det. Det fria arbetssättet resulterar i själva verket i betydligt snabbare förändringar än traditionella konsult- eller ledningsstyrda koncept.

Vad kan hända?

Man kan aldrig förutsäga precis vad som ska hända när folk får frihet att på detta sätt organisera sitt eget arbete. Men vissa saker kan garanteras:

1. Alla deltagarnas viktigaste frågor kommer att få utrymme.

2. De ämnen som anmäls kommer att diskuteras av de personer som är bäst lämpade att göra något åt dem.

3. Alla förslag och idéer som diskuteras dokumenteras under mötets gång. Efter ett möte på två-tre dagar kan deltagarna till och med ha en fullständig, tryckt rapport med sig hem.

4. På några timmar kan deltagarna gå igenom och prioritera olika förslag till åtgärder och handlingsprogram. Detta gäller även mycket stora grupper.

5. Rapporten kan distribueras till medarbetare eller samarbetspartners som inte haft möjlighet att delta i konferensen för att stimulera till fortsatt diskussion inom en organisation.

6. OCH detta arbetssätt är snabbare än något annat utvecklingsprogram. Det är faktiskt möjligt att på några få dagar åstadkomma förändringar som vanligen tar månader eller år att genomföra.

Ett är säkert ­ det fungerar. Det innebär att det får folk att utvecklas. Men det innebär också att saker och ting kanske utvecklas på ett annat sätt än man tänkt sig. Önskvärda saker kan hända ­ men också sådant man inte förutsett eller trott var möjligt. Det är ju så livet fungerar. Öppet Forum kan ge liv åt en organisation som stelnat till.