Open Space Institutes and Other Regional Contacts

  • Svenska Open Space Institutet är en ideell förening som ”syftar till att utveckla och sprida kunskaper om Open Space metoden samt verka för ömsesidigt stöd och lärande mellan handledare/praktiker som arbetar med Open Space metoden i Sverige och världen”. (stadgar 2004) Contact OSI Sweden: Chairwoman Eva P Svensson mailto:eva@epshumaninvest.se or phone +46 (0)706-89 85 50

    Local monthly mentoring circles in Göteborg focusing on Open Space/GenuineContact. Contact: Thomas Herrmann, openspaceconsulting.com, email or phone +46 (0)709-98 97 81

    Scandinavian emaillist/ Skandinavisk mötesplats för utbyte och lärande om möjligheterna av att arbeta med Open Space-metoden/The Genuine Contact Program. Gå till: http://lists.genuinecontact.info/mailman/listinfo/gc-scand