Teema: Tugev kolmas sektor tagab valla haldussuutlikkuse

Teema algataja: Jaak Herodes

Osalejad: Uuno Rootsmaa, Maano Koemets, Tiina Mägi, Sulev Lääne, Tiit Salvan, Ille Allsaar, Aleksander Runovski, Ivo Ilmsalu, Katrin Maadla

Ettepanekud:

1. Vajalik on koostöötahe

2. Arengukavas peab kajastuma kolmanda sektori roll

3. Kolmanda sektori kaasamine on oluline valla arengu planeerimisel

4. Kolmas sektor on mobiilne niššitäitja

5. Kolmas sektor aitab vastutust kanda ja täita ülesandeid, mida vald ei suuda

6. On ühendav sild KOV ja inimese vahel

7. Ideede looja

8. Väiksem omaosaluse protsent projektides

9. Toob kohalikku omavalitsusse üritusi ja investeeringuid

10. Kolmas sektor toob valda kodanikke

11. Tõstab kodaniku eneseväärikust ja usku

12. Tõstab piirkonna mainet

13. Võib leevendada haldusterritoriaalse reformi negatiivseid tagajärgi

Virtuaalosalejate märkused: