This is another example of how Wiki could be used to make a documentation from an OS-meeting. This conference is in Estonian language, about the Local Self Governance in Estonian municipalities. See ConferenceHostingQuestions for more about how to host a conference at OpenSpaceWorldNET. See below for the conference proceedings!


Tere tulemast Omavalitsufoorumi Avatud Ruumi virtuaalarutelule!

Foorum toimus 28. novembril Pärnus hotellis Strand, http://www.strand.ee/. Foorumi läbiviijaks oli Eesti Avaliku Halduse Instituut (http://www.eahi.ee) koos Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Omavalitsusliitude Ühendusega.

Omavalitsusfoorum on omamoodi tähis, mis märgib, et aasta on mööda saanud. Aasta on toonud meile uue Riigikogu koosseisu ja uue valitsuse, referendumil otsustati liituda Euroopa Liiduga, allkirjastatud on rahvuslik lepe ja käivitatud mitu üleriigilist projekti.

Samas on aasta lühike aeg ja omavalitsustele aktuaalsed teemad ikka samad. Kuidas kulgevad läbirääkimised keskvalitsusega, kas haldusreformist saab ükskord asja, kuidas kulgeb omavalitsuste elu Euroopa Liidus? Need on mõned eesoleva foorumi märksõnad.

Omavalitsusfoorum polnud seekord ainult ettekannete, vaid ka arutelu koht. Ligi kahesaja osalejaga diskussioonid toimusid kogu pealelõuna. Avatud Ruumi Meetod andis igale osalejale võimaluse määrata talle kõige olulisema teema ja selle üle koos kolleegidega arutleda.

Pooleteise tunni töö - arutelude - tulemus oli vapustav. Lühikese aja jooksul sõnastati 13nes töörühmas kokku 125 ettepanekut. Päeva lõpul tehti kokkuvõte toimunust - teemarühmadest välja kasvanud ideedest võitsid enim poolehoidu kogu füüsilise isiku tulumaksu eraldamine omavalitsuste tulubaasi ning kogu üldhariduse valdkonna ülaandmine omavalitsuste pädevusse ühes vastavate eelarvevahenditega. Mõlemad ideed on olnud aastaid arutlusel.

Avatud Ruumi diskusioone juhtis Mikk Sarv, mikksarv@hot.ee, 055577795.

Virtuaalarutelu jätkub 20. detsembrini. Kommentaarid ja täiendused aruteludele on oodatud ja teretulnud!


Foorumi aruteluteemad ja ettepanekud

KoolJaKohalikOmavalitsus IndrekKesküla

TugevKolmasSektorTagabVallaHaldussuutlikkuse JaakHerodes

KuidasTeostadaValdadeVabatahtlikkuÜhinemist AivarUibu

EdukamOnKohalikuOmavalitsusePiireMitteMuuta JaakVihmand

MiksMitteTehaKoostööd DeiwRahumägi

KasMeilOnVajaKOKSiMuuta SulevLääne

KoguTulumaksKohalikuleOmavalitsusele VäinoHallikmägi

KuidasVältidaTänavalasteTekkimist UnoRootsmaa

KuidasKorraldadaKohalikeOmavalisusteAmetnikeSüsteemsetKoolitust JaanisPrii

EttevõtjateJaVallavalitsusteKoostöö KatrinMaadla

KasEestiOmavalitsusedPeaksOlemaEsindatudBrüsselisOmaKontoriga KaimoKäärmann

EestluseElujõud? IvoIlmsalu

SeksuaalkasvatusKoolis HeiliPallo? ja LehoTamvere

Virtuaalosalejate püstitatud teemad

Kui soovite salvestada oma teemasid, klõpsake lingil 'edit text of this page' selle lehekülje allosas ning lisage oma teema sobivasse paika. Teemat alustage kaldkriipsuga (/) ning kirjutage teema kõik sõnad kokku ja suurte algustähtedega /NaguSeeTeema?. Klõpsake lingil Save. Seejärel klõpsake küsimärgil teie teema nime järel. Siis avaneb aken, kuhu saate kirjutada oma arutelu käigu ja ettepanekud.

Vaadake ka linki HowToUseWiki (inglise keeles) vormistamisel kasulike näpunäidete leidmiseks!

AruteluEttepanekuteVorm, palun seda mitte muuta!