Teema: Kool ja kohalik omavalitsus (139 häält)

Teema algataja: Indrek Kesküla

Osalejad: Ott Kasuri, Jüri Ellram, Jaak Aab, Kersti Laastau, Aivar Aruja, Enn Palm, Hans Vinkman, Martin Schwindt

Ettepanekud:

1. Üldhariduse funktsiooni lisamine KOV tulubaasi (arvestades õpilaste arvu kohaliku omavalistuse koolides (59 häält)

2. KOV vahelist arvlemist ei tehta (kui kehtib punkt 1) (37 häält)

3. Säilitada põhikoolide võrk (see jäägu KOV otsustada) (12 häält)

4. Kõrgkoolides riigieelarvelised kohad siduda lepinguga (9 häält)

Virtuaalosalejate märkused: