Teema: Edukam on kohaliku omavalitsuse piire mitte muuta

Teema algataja: Jaak Vihmand

Osalejad:

Ettepanekud:

1. Eelis: säilivad traditsioonid, juured, identiteet, teemakeskused, saab kohe areneda.

2. Piire muutmata/ühinemata võib omavalitsuste koostöö suuremate (ühiste) tulemuste nimel kohe alata - lasteaed, ujula, bussivedu jne. Võrdle Soome, Taani, kus ühiseks tegevuseks pole vaja ühteformaalüksust.

3. KOV leppigu kokku raha ühises kasutamises, kui üksi raha napib, raha hulk ei sõltu vaadeldava maatüki jaotsuühikute hulgast.

4. Rakendada KOV piiriüleste funktsioonide ühistäitmine - võrdle Soome regionalareng, planeerimine, tervishoid.

5. Koostööd vajavad ka suured vallad

Virtuaalosalejate märkused: