[Home]SeksuaalkasvatusKoolis

OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG

Teema: Seksuaalkasvatus koolis (42 häält)

Teema algataja: Heili Pallo ja Leho Tamvere

Osalejad: Riina Lääne, Uno Rootsmaa, Kaja Pajumäe-Massov, Jaak Vihmand

Ettepanekud:

1. Teadmised suurendavad vastutust

2. Maakondlik koostöö

3. Räägi oma lapsega (5 häält)

4. Koostöö omavalitsusega (kooli haldajaga) (1 hääl)

Virtuaalosalejate märkused:


OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG
This page is read-only | View other revisions
Last edited December 3, 2003 4:55 am USA Pacific Time by mutukas.markus.ee (diff)
Search:

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions, maintained by MichaelHerman, and open to ALL friends and practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what you'd like to post. Then we'll tell you how!