[Home]KoguTulumaksKohalikuleOmavalitsusele

OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG

Teema: Kogu tulumaks kohalikule omavalitsusele (70 häält)

Algataja: Väino Hallikmägi

Osalejad: Tõnis Kõiv, Ants Liimets, Reet Välja, Jüri Ellram, Ago Kokser, Reet Rutus, Eiki Ilves

Ideed:

1. Tagab ISE valistemise (6 häält)

2. Kui kauaks jätkub?

3. Tagab stabiilsuse

4. Kohapeal osatakse raha paremini kasutada

5. Tagab arengu kavandamise

Virtuaalosalejate märkused:


OpenSpaceWorldNET | RecentChanges | Preferences | Search | HELP | Contribute! | OpenSpaceWorldORG
This page is read-only | View other revisions
Last edited December 3, 2003 5:10 am USA Pacific Time by mutukas.markus.ee (diff)
Search:

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions, maintained by MichaelHerman, and open to ALL friends and practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what you'd like to post. Then we'll tell you how!